• Στο ξυλουργείο του Jurgen Plamann στο Βαθύ Γυθείου Λακωνίας.
  • Φωτογράφιση στο πριονίδι.
  • Olive and Wave.
  • Τα Pintails.
  • Τα πρώτα skateboards.
  • Ο Ελληνικός στόλος.